कापूस बाजार भाव: कापसाच्या दरात मोठी वाढ ! शेतकरी होणार मालामाल, जाणून घ्या आजचे कापसाचे भाव.

कापूस बाजार भाव

कापूसाचे आजचे (13 May 2024, Monday ) महाराष्ट्रातील किमान बाजारभाव Rs. 6450/क्विंटल आणि कमाल बाजारभाव Rs. 7600/क्विंटल चालू आहे. कापूस हे पीक महाराष्ट्रात जास्त प्रमाणात आणि देशाच्या काही भागामध्ये घेतले जाणारे प्रमुख पीक आहे. कापूस हे अनेक शेतकऱ्यासाठी प्रमुख पीक आहे ज्या पिकामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होतो. त्यामुळे कापूस बाजार भाव अनेक शेतकरी दररोज पाहत असतात. चला जाऊन घेहुया महाराष्ट्रातील आजचा कापूस भाव काय आहे.

आजचा महाराष्ट्रतील कापूस भाव – 13 May 2024, Monday

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या जिल्यामध्ये कापसाची प्रचंड प्रमाणात लागवड केली जाते. कापूस हे या जिल्यातील शेतकऱ्याचे प्रमुख पीक आहे आणि या भागात कापासून चांगल्या प्रतीचा पिकतो. कापासून हे पीक शेतकऱ्यांना चांगला नफा देणारे पीक आहे. अनेक शेतकरी कापसाची साठवणूक करतात आणि दार वाढ झाल्यावर ते विकतात. खाली आम्ही महाराष्टातील प्रमुख मार्केटचे  आजचे दर दिलेले आहेत त्याची यादी पहा.

Read Article: सोयाबीन भाव महाराष्ट्र
पीकतारीखवान (Variety)राज्यजिल्हाकिमान बाजारभाव
(क्विंटल)
कमाल बाजारभाव
(क्विंटल)
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रबीडRs 6590.00  /-Rs 7550.00/-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रजलगांवRs 7275.00 /-Rs 7420.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रनासिकRs 7180.00 /-Rs 7310.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रसोलापुरRs 6630.00 /-Rs 7235.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday H-4 27mm फाइनमहाराष्ट्रलातूरRs 7090.00 /-Rs 7420.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रवाशिमRs 7360.00 /-Rs 7500.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रसांगलीRs 7230.00 /-Rs 7600.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रहिंगोलीRs 6880.00 /-Rs 7020.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रकोल्हापुरRs 6960.00 /-Rs 7210.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रअहमदनगरRs 7075.00 /-Rs 7420.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday H-4 27mm फाइनमहाराष्ट्रलातूरRs 7170.00 /-Rs 7320.00 /-
कापूस13 May 2024, Monday देसीमहाराष्ट्रपरभनीRs 7280.00 /-Rs 7455.00 /-

कृषि समाचार के लिये यहाँ क्लिक करे

Leave a Comment